top of page

Pomoc prawna dla właścicieli i najemców w Mississauga

Mississauga Paralegal z przyjemnością pomoże właścicielom i najemcom w sporach z Radą Właścicieli i Lokatorów (The Landlord and Tenant Board). Mississauga Landlord and Tenant Board prowadzi wszystkie przesłuchania online. 

Doręczenie odpowiedniego zawiadomienia Landlord and Tenant Board oraz złożenie wniosku w Radzie jest skomplikowane. Wniosek można oddalić na rozprawie, jeżeli zawiadomienie jest wadliwe lub nienależycie doręczone lub złożone. Niełatwo rozpatrzyć również wnioski najemców.

Aby uniknąć odrzucenia Twojej aplikacji, skontaktuj się z doświadczonym Paralegal w Mississauga w celu uzyskania pomocy.

bottom of page